pogrzeb

Jakie są różnice między pogrzebem katolickim a świeckim?

Pogrzeb katolicki i świecki znacząco się od siebie różni. W pierwszym przypadku ceremonia odbywa się zgodnie ze sztywnymi regułami, a ponadto ma ona charakter modlitewny. Dużą rolę odgrywa tutaj nabożeństwo, które odprawiane jest przez księdza. Organizacja pogrzebu świeckiego przebiega nieco inaczej, ponieważ obowiązuje tutaj wyższy poziom swobody. Nad przebiegiem uroczystości czuwa mistrz ceremonii. Jeśli chcesz poznać więcej różnic, to koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.

Odmienny przebieg ceremonii

Pogrzeb katolicki ma charakter religijny, a podczas pochówku odprawiane są modlitwy. Pierwszym etapem jest przewiezienie trumny do świątyni, gdzie odbywa się nabożeństwo. Po odprawieniu mszy świętej zmarły jest transportowany na cmentarz. To właśnie tutaj następuje pochówek.

W przypadku pogrzebu świeckiego trumna nie jest przewożona do kościoła, a pożegnanie najczęściej odbywa się w domu pogrzebowym. Następnym etapem jest przemarsz żałobników na cmentarz komunalny lub katolicki (o ile zostanie otrzymana zgoda zwierzchnika).

Mowa pogrzebowa

Ważnym elementem pogrzebu katolickiego jest nabożeństwo. Uroczystość przebiega według ustalonego schematu. Ksiądz odprawia modlitwy, dzięki którym dusza zmarłego odprowadzana jest do żywota wiecznego. Nie w każdym przypadku bliscy wygłaszają mowę pogrzebową, jednak jest to możliwe. Kilka zdań o zmarłym może także wygłosić ksiądz biorący udział we mszy świętej.

Podczas pogrzebu świeckiego nie są odprawiane modlitwy, a uroczystość ma osobisty charakter. Skupia się ona na życiu i dokonaniach osoby zmarłej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyświetlić jej zdjęcia, a nawet krótkie filmy z jej udziałem. Przebieg ceremonii jest ustalany w sposób indywidualny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ceremonia miała radosny charakter. Zdarza się, że ostatnią wolą zmarłego jest to, aby bliscy podczas pochówku skupili się na pozytywnych wspomnieniach.

Oprawa uroczystości

W przypadku pogrzebu katolickiego za oprawę muzyczną odpowiada organista, a także zakład pogrzebowy (podczas pochówku na cmentarzu). Uczestnicy uroczystości odśpiewują pieśni religijne. Nie występuje tutaj część artystyczna, podczas której wyświetlane są materiały z życia zmarłego.

Pogrzeb świecki jest „szyty na miarę”, a więc przebiega tak, jak życzy sobie rodzina zmarłego. Możliwe jest przygotowanie części artystycznej. Za oprawę muzyczną odpowiadają najczęściej wynajęci muzycy i wokaliści, którzy specjalizują się w tego typu usługach. Oczywiście istnieje opcja odtwarzania utworów – nie muszą one nawiązywać do charakteru ceremonii. Możliwie jest np. stworzenie playlisty z ulubionymi piosenkami zmarłego.