Formalności pogrzebowe

Najważniejsze formalności, których należy dopełnić po śmierci bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest dużym ciosem dla całej rodziny. W dużych emocjach niestety jesteśmy zmuszeni do załatwienia wielu czynności, które bezpośrednio związane są z pochówkiem. Niniejszy artykuł to doskonały wybór właśnie dla tych osób, które chcą dowiedzieć się co należy zrobić gdy umrze nam ktoś bliski.

Najważniejsze formalności

W pierwszej kolejności należy oczywiście zdobyć kartę zgonu. Problemu nie ma wtedy, gdy śmierć nastąpi w szpitalu. W takiej sytuacji lekarz automatycznie wystawia kartę zgonu. Jeżeli bliska osoba zmarła w domu to wówczas należy jak najszybciej wezwać lekarza rodzinnego albo lekarza pogotowia ratunkowego. Pamiętać należy o tym, że to właśnie na podstawie karty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnym może być wystawiony akt zgonu. Zgodnie z aktualnymi przepisami zgon należy zgłosić do wspomnianego urzędu w ciągu trzech dni. Jeżeli do śmierci doszło wskutek choroby zakaźnej to wówczas mamy tylko 24 godziny na zgłoszenie zgonu.

Organizacja pogrzebu – co trzeba wiedzieć?

Wszelkimi formalnościami związanymi bezpośrednio z pochówkiem może zająć się za nas zakład pogrzebowy. Po podpisaniu stosownego upoważnienia wystarczy wybrać miejsce pochówku, datę pogrzebu oraz trumnę. Z wybranym zakładem pogrzebowym można uzgodnić również szczegóły oprawy ceremonii. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że zakład pogrzebowy może pomóc nam również w ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy.

Jak wygląda współpraca z zakładem pogrzebowym?

Zakład pogrzebowy potrzebować będzie od nas odpisu skróconego aktu zgonu oraz dowodu osobistego zmarłej osoby. Wskazać należy również na jakiej podstawie ubezpieczona była osoba zmarła (renta, emerytura, zatrudnienie). Przy pierwszym kontakcie z zakładem pogrzebowym trzeba także wylegitymować się dowodem osobistym.

Renta rodzinna

Jeżeli osobie zmarłej przysługiwała renta z tytułu niezdolności do pracy albo prawo do emerytury, to bliscy mogą uzyskać rentę rodzinną. Osoby, które chcą ubiegać się o rentę rodzinną powinny złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS Rp-2 i ZUS Rp-2a. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych renta rodzinna jest uzależniona od ilości osób, które są do niej uprawnione. Renta rodzinna może wynieść od 85% do 95% świadczenia, które przysługiwało zmarłej osobie.

O czym należy pamiętać?

Aby bez stresu dopełnić wszystkie formalności można skorzystać z urlopu okolicznościowego. Pamiętać należy również o tym, że po osobie zmarłej można odziedziczyć spadek. Tylko od nas zależy czy chcemy go przyjąć, czy odrzucić. Warto także sprawdzić, czy osoba zmarła nie była ubezpieczona i czy nie przysługuje zasiłek wyrównawczy.