Kremacje

pogrzeby kremacyjne Abba Pater

Kremacja jako rytuał pogrzebowy jest obecny w różnych kulturach i religiach na świecie. Również w Polsce spopielanie ciał Zmarłym staje się coraz popularniejsze. Mają na to wpływ czynniki społeczne, ekonomiczne, a także – w dużej mierze – fakt, że kremacja jest akceptowana przez Kościół Rzymskokatolicki, „jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała” (KKK 2301, KPK kan. 1176 § 3).

Jeśli taka była wola Zmarłego lub życzenie jego Rodziny – Zakład Pogrzebowy „AbbaPater” organizuje ceremonie pogrzebowe poprzedzone kremacją. W swoim przebiegu uroczystość taka nie różni się zbytnio od pogrzebów tradycyjnych. Nieodłącznym elementem jest pożegnanie z Osobą Zmarłą w kaplicy przedpogrzebowej. Według życzenia Rodziny może ono mieć miejsce przed procesem kremacji – odbywając się wtedy przy trumnie – lub po kremacji, przy urnie. Urny z prochami Zmarłego są chowane w grobach tradycyjnych, urnowych oraz w tzw. kolumbariach.

Pracownicy Zakładu Pogrzebowego „AbbaPater” są gotowi do wyjaśnienia wszystkich Państwa wątpliwości oraz udzielenia  niezbędnych informacji odnośnie tej formy pochówku.